välja läkare själv?

Detta är något som verkar vara självklart, men är det så att man med stöd av lagen har rätt att välja en annan läkare än den man blivit tillvisad? När det gäller specialistvård som tratt- eller kölbröst finns det inte så många läkare som utför dessa operationer, eller provar ut sugklocka (PE) /korsett (PC), så man kan ju inte välja och vraka. Läkarna ger dessutom gärna intrycket av att det inte går att välja, min vård eller ingen vård. Vad säger lagen?

Det som jag kunnat läsa mig till visar att man i specialistvård enligt lag inte kan välja läkare. Men det finns en rekommendation från kommuner och landsting som säger att man  med remiss till specialistvård i princip bör kunna välja specialistvården i hela landet…. jag ska ta reda på en mer om detta, hur det ser ut för nussoperationer. Jag känner till ett fall där en patient inte ville opereras av en läkare som bara gjort tre nuss, och fick en remiss till ett annat landsting istället. Om läkaren var snäll, eller om han följde rekommendationen är frågan…

Nedan ett utdrag ur Cancerfondens hemsida ang. patienträttigheter:

Valfrihet

Arbetet för att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården har bland annat gått ut på att öka patienternas valfrihet. Det handlar både om frihet att välja var och av vem man får vård samt möjligheter att påverka valet av behandlingsmetod.

I primärvården har man rätt att fritt välja och byta husläkare. För specialistsjukvården finns ingen sådan lagstadgad valfrihet, man har ingen laglig rättighet att välja vilket sjukhus eller vilken specialistmottagning man ska behandlas vid.

Det finns dock en rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting i dessa frågor. Den innebär att patienter som har remiss till specialistsjukvård/sjukhusvård i princip bör ha möjlighet att fritt välja specialistmottagning eller sjukhus var som helst i landet. Samtliga landsting/regioner har beslutat att tillämpa rekommendationen.

Innan man får vård i ett annat landsting, måste hemlandstinget fastställa behovet av den aktuella behandlingen. Vänd dig till din läkare och diskutera dina önskemål.”

Annonser