Ny lag gör det lättare att få utlandsvård

UPDATE: Precis samma sak gäller som tidigare…. du måste söka förhandstillstånd som tidigare vid sjukhusbehandling utomlands, alternativt betala i förväg och hoppas på ersättning i efterhand.

Om det gäller sjukhusvård, kommer din försäkringskassa nästan alltid att kräva att du ska ansöka om förhandstillstånd. Kostnaderna kommer då att täckas på de villkor som gäller i det land där du genomgår behandlingen (vårdgivarlandet). Om de villkoren är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för din egen sjukförsäkring, kommer skillnaden att återbetalas till dig. Om du inte har fått förhandstillstånd, kommer kostnaderna för din behandling inte automatiskt att ersättas. Du kan ansöka om ersättning när du kommer hem, men det finns inga garantier för att din ansökan kommer att beviljas.”

LÄNK: försäkringskassan om planerad vård utomlands

———————————

En ny EU-lag träder i kraft från och med den 1 oktober 2013, det ska bli lättare att söka vård inom EU-land. (SOU23)

”Ute i landstingen finns också en oro för att utlandsvården blir dyr”, ett citat från DN’s artikel från idag (12 aug. -13). Helt ogrundad och missvisande information vilket man kan fråga sig varför DN väljer att skriva, när texten om den nya vårdlagen klart och tydligt motsäger denna information. Det är så att säga en av dom större ändringarna jämfört med tidigare regler, så pressinformationen verkade inte riktigt nått fram…

”Vård i ett annat EU-land ska inte kosta mer än i Sverige (SOU23)
En patient som fått vård i ett annat EU-land ska kunna få en ersättning från Försäkringskassan som högst motsvarar den summa samma vård skulle ha kostat i Sverige, minus den avgift patienten själv skulle ha betalat för vården i Sverige. Den som planerar att söka vård i ett annat EU-land ska i förväg kunna ansöka om ett förhandsbesked från Försäkringskassan, där det framgår hur stor ersättning hon eller han kommer att få för vårdkostnaderna. Förhandsbeskedet ska vara bindande när patienten senare ansöker om ersättning. I de nya bestämmelserna ingår också regler om hur kostnaderna för vård i andra EU-länder ska fördelas mellan dels staten, dels landstingen och kommunerna. Lagändringarna gäller från den 1 oktober 2013. Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv.”

DRG är en tabell avsedd att bl.a prissätta vård. Den svenska modellen heter NordDRG och har anpassade priser till nordiska förhållanden. Varje sjukhus som erbjuder t.ex trattbröstoperation (nuss) tar ut samma pris, det skiljer sig alltså inte från sjukhus till sjukhus, eller mellan landstingen.

DRG-tabellens tariffer på t.ex. en trattbröstoperation i Sverige är dyrare (har läst detta någonstans, ska försöka få detta bekräftat.. hoppas jag inte sprider missinfo! ) än i Tyskland, alltså bör det bli billigare att utföra trattbröstoperationerna i Tyskland… Att t.ex. prof. Schaarschmidts räkning ligger på plus 25.000 € beror på att han begär 16-19.000 € privat. DRG-tabellens tariff ligger annars på ca 6.000-9.000 € för en trattbröstoperation i Tyskland. En chefsläkare har rätt att ta ut en privat räkning utöver DRG-tabellens pris för operationen, så han gör inget olagligt. Men i Tyskland så betalar en tysk patient ca 2-3.000 € utöver DRG-tabellens tariff för en trattbröstoperation hos ovan nämnda läkare, vilket ju kan anses som mer rimligt för två-tre timmars jobb. Som med allting annat är privaträkningarna en förhandlingsfråga, det finns inga fastlagda regler om vad som får begäras. Om någon funderar på att behandlas av honom efter den 1 oktober 2013, ta först reda på hos försäkringskassan vad en operation i Sverige skulle kosta, och erbjud inte en spänn mer…. försöka förhandla måste man alltid, även om det visar sig att han kommer kosta mer, får varje överväga om det är värt att lägga till lite extra ur egen ficka. Dr. Lützenberg är ingen chefsläkare (han är överläkare) och om sjukhuset där han jobbar nu tar ut någonting extra vet jag inte (ännu). Men för svenska patienter har han alltid följt DRG-tabellen (ca 6-9.000 € för en nussoperation). Patientavgiften på 10 € om dagen behövde svenska patienter aldrig betala, vilket var lite konstigt. Enligt reglerna skulle dom gjort det.

Hur det kommer bli enklare att söka vård utomlands återstår att se… Jag förmodar att man inte behöver uppfylla vårdgarantin på 90 dagar, utan vänder sig direkt till försäkringskassan… eller måste man ännu en gång ta den besvärliga vägen genom att få tid hos en av kirurgerna som opererar..? Den är ju för många en evig och stenig väg, ibland med husläkare som vägrar skriva ut remisser till kirurgerna, eftersom dom själva inte anser att patienten behöver en operation.

Har skickat iväg ett mail till fk och frågat om man kan få mer ingående information om den nya lagen, hur den omsätts rent praktiskt. Uppdatering följer alltså…

UPDATE:

Jag fick svar från försäkringskassan, det löd:

—————-

För att framledes kunna fatta ett beslut eller ge besked i en individuell fråga så behövs en prövning genomföras efter en inkommen ansökan. Enligt prop. 2012/13:150, Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning, s. 170, kan en patient komma att ha rätt till ersättning för vårdkostnader som har uppkommit till följd av att han eller hon har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES om

  1. patienten när kostnaden uppkom tillhörde den personkrets* för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004,
  2. vården skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige,
  3. vården har tillhandahållits av hälso- och sjukvårdspersonal och den behandlingsmetod som har använts är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, och
  4. utförandet av vården inte strider mot svensk lag.

*Personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige men som ändå ingår i personkretsen, exempelvis utlandsboende pensionärer som har sin huvudsakliga pension från Sverige.

För mer information: Regeringens proposition 2012/13:150, Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/44/09/372c3fc5.pdf

———————–

Om du är intresserad av en operation i ESS/EU-land efter den 1 oktober -13, hör av dig till försäkringskassan! Beslut om ersättning ska fattas så snart det är möjligt och senast inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl får denna tidsfrist överskridas. Det är Försäkringskassan som ska betala ut beslutade ersättningar.

Läs gärna igenom pdf’et ovan, vissa punkter kan vara nyttiga och underlätta din ansökan till fk eller kontakt med framförallt läkare som kanske inte är helt insatta i det nya regelsystemet.

Jag hoppas att alla som går och väntar i åratal på t.ex. en ny höftled förstår fördelen med den nya lagen, och använder sig av den. Vore intressant att veta hur den omsätts i verkligheten, någon som söker vård utomlands efter den 1 oktober får gärna skriva en rad och berätta hur det gick!

En sista kommentar: Att patienter kommer vända sig från Sverige i massor tror jag inte på. Dom flesta  känner sig säkrast på hemmaplan, och är t.o.m beredda att ta extra väntetid på köpet. Om Sverige satsar på att bli bäst på t.ex. bröstkorgsrekonstruktioner, skulle folk inom EU åka till Sverige för att bli behandlade. Därmed skulle svenska landsting göra en vinst, eller i alla fall slippa ”förluster” (i slutändan handlar det ju om pengar…). Dr. Gyllstedt i en intervju från 2007:

För sju år sedan tog Erik Gyllstedt och hans thoraxkirurgkollegor även upp en ny metod att med hjälp av metallskenor behandla trattbröst. Metoden har varit väldigt lyckosam och gett de patienter som opererats kraftigt förbättrad livskvalitet, men lundateamet har bara resurser till att operera 10-20 patienter om året. Under en period var kön uppe i cirka 150 patienter, vilket var en ohållbar situation. – Så nu går jobben till Spanien, på Försäkringskassans bekostnad. Det är rena snurren, menar Erik Gyllstedt.

Inget har ändrat sig sedan dess.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s