Ny lag gör det lättare att få utlandsvård

UPDATE: Precis samma sak gäller som tidigare…. du måste söka förhandstillstånd som tidigare vid sjukhusbehandling utomlands, alternativt betala i förväg och hoppas på ersättning i efterhand.

Om det gäller sjukhusvård, kommer din försäkringskassa nästan alltid att kräva att du ska ansöka om förhandstillstånd. Kostnaderna kommer då att täckas på de villkor som gäller i det land där du genomgår behandlingen (vårdgivarlandet). Om de villkoren är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för din egen sjukförsäkring, kommer skillnaden att återbetalas till dig. Om du inte har fått förhandstillstånd, kommer kostnaderna för din behandling inte automatiskt att ersättas. Du kan ansöka om ersättning när du kommer hem, men det finns inga garantier för att din ansökan kommer att beviljas.”

LÄNK: försäkringskassan om planerad vård utomlands

———————————

En ny EU-lag träder i kraft från och med den 1 oktober 2013, det ska bli lättare att söka vård inom EU-land. (SOU23)

”Ute i landstingen finns också en oro för att utlandsvården blir dyr”, ett citat från DN’s artikel från idag (12 aug. -13). Helt ogrundad och missvisande information vilket man kan fråga sig varför DN väljer att skriva, när texten om den nya vårdlagen klart och tydligt motsäger denna information. Det är så att säga en av dom större ändringarna jämfört med tidigare regler, så pressinformationen verkade inte riktigt nått fram…

”Vård i ett annat EU-land ska inte kosta mer än i Sverige (SOU23)
En patient som fått vård i ett annat EU-land ska kunna få en ersättning från Försäkringskassan som högst motsvarar den summa samma vård skulle ha kostat i Sverige, minus den avgift patienten själv skulle ha betalat för vården i Sverige. Den som planerar att söka vård i ett annat EU-land ska i förväg kunna ansöka om ett förhandsbesked från Försäkringskassan, där det framgår hur stor ersättning hon eller han kommer att få för vårdkostnaderna. Förhandsbeskedet ska vara bindande när patienten senare ansöker om ersättning. I de nya bestämmelserna ingår också regler om hur kostnaderna för vård i andra EU-länder ska fördelas mellan dels staten, dels landstingen och kommunerna. Lagändringarna gäller från den 1 oktober 2013. Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv.”

DRG är en tabell avsedd att bl.a prissätta vård. Den svenska modellen heter NordDRG och har anpassade priser till nordiska förhållanden. Varje sjukhus som erbjuder t.ex trattbröstoperation (nuss) tar ut samma pris, det skiljer sig alltså inte från sjukhus till sjukhus, eller mellan landstingen.

DRG-tabellens tariffer på t.ex. en trattbröstoperation i Sverige är dyrare (har läst detta någonstans, ska försöka få detta bekräftat.. hoppas jag inte sprider missinfo! ) än i Tyskland, alltså bör det bli billigare att utföra trattbröstoperationerna i Tyskland… Att t.ex. prof. Schaarschmidts räkning ligger på plus 25.000 € beror på att han begär 16-19.000 € privat. DRG-tabellens tariff ligger annars på ca 6.000-9.000 € för en trattbröstoperation i Tyskland. En chefsläkare har rätt att ta ut en privat räkning utöver DRG-tabellens pris för operationen, så han gör inget olagligt. Men i Tyskland så betalar en tysk patient ca 2-3.000 € utöver DRG-tabellens tariff för en trattbröstoperation hos ovan nämnda läkare, vilket ju kan anses som mer rimligt för två-tre timmars jobb. Som med allting annat är privaträkningarna en förhandlingsfråga, det finns inga fastlagda regler om vad som får begäras. Om någon funderar på att behandlas av honom efter den 1 oktober 2013, ta först reda på hos försäkringskassan vad en operation i Sverige skulle kosta, och erbjud inte en spänn mer…. försöka förhandla måste man alltid, även om det visar sig att han kommer kosta mer, får varje överväga om det är värt att lägga till lite extra ur egen ficka. Dr. Lützenberg är ingen chefsläkare (han är överläkare) och om sjukhuset där han jobbar nu tar ut någonting extra vet jag inte (ännu). Men för svenska patienter har han alltid följt DRG-tabellen (ca 6-9.000 € för en nussoperation). Patientavgiften på 10 € om dagen behövde svenska patienter aldrig betala, vilket var lite konstigt. Enligt reglerna skulle dom gjort det.

Hur det kommer bli enklare att söka vård utomlands återstår att se… Jag förmodar att man inte behöver uppfylla vårdgarantin på 90 dagar, utan vänder sig direkt till försäkringskassan… eller måste man ännu en gång ta den besvärliga vägen genom att få tid hos en av kirurgerna som opererar..? Den är ju för många en evig och stenig väg, ibland med husläkare som vägrar skriva ut remisser till kirurgerna, eftersom dom själva inte anser att patienten behöver en operation.

Har skickat iväg ett mail till fk och frågat om man kan få mer ingående information om den nya lagen, hur den omsätts rent praktiskt. Uppdatering följer alltså…

UPDATE:

Jag fick svar från försäkringskassan, det löd:

—————-

För att framledes kunna fatta ett beslut eller ge besked i en individuell fråga så behövs en prövning genomföras efter en inkommen ansökan. Enligt prop. 2012/13:150, Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning, s. 170, kan en patient komma att ha rätt till ersättning för vårdkostnader som har uppkommit till följd av att han eller hon har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES om

 1. patienten när kostnaden uppkom tillhörde den personkrets* för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004,
 2. vården skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige,
 3. vården har tillhandahållits av hälso- och sjukvårdspersonal och den behandlingsmetod som har använts är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, och
 4. utförandet av vården inte strider mot svensk lag.

*Personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige men som ändå ingår i personkretsen, exempelvis utlandsboende pensionärer som har sin huvudsakliga pension från Sverige.

För mer information: Regeringens proposition 2012/13:150, Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/44/09/372c3fc5.pdf

———————–

Om du är intresserad av en operation i ESS/EU-land efter den 1 oktober -13, hör av dig till försäkringskassan! Beslut om ersättning ska fattas så snart det är möjligt och senast inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl får denna tidsfrist överskridas. Det är Försäkringskassan som ska betala ut beslutade ersättningar.

Läs gärna igenom pdf’et ovan, vissa punkter kan vara nyttiga och underlätta din ansökan till fk eller kontakt med framförallt läkare som kanske inte är helt insatta i det nya regelsystemet.

Jag hoppas att alla som går och väntar i åratal på t.ex. en ny höftled förstår fördelen med den nya lagen, och använder sig av den. Vore intressant att veta hur den omsätts i verkligheten, någon som söker vård utomlands efter den 1 oktober får gärna skriva en rad och berätta hur det gick!

En sista kommentar: Att patienter kommer vända sig från Sverige i massor tror jag inte på. Dom flesta  känner sig säkrast på hemmaplan, och är t.o.m beredda att ta extra väntetid på köpet. Om Sverige satsar på att bli bäst på t.ex. bröstkorgsrekonstruktioner, skulle folk inom EU åka till Sverige för att bli behandlade. Därmed skulle svenska landsting göra en vinst, eller i alla fall slippa ”förluster” (i slutändan handlar det ju om pengar…). Dr. Gyllstedt i en intervju från 2007:

För sju år sedan tog Erik Gyllstedt och hans thoraxkirurgkollegor även upp en ny metod att med hjälp av metallskenor behandla trattbröst. Metoden har varit väldigt lyckosam och gett de patienter som opererats kraftigt förbättrad livskvalitet, men lundateamet har bara resurser till att operera 10-20 patienter om året. Under en period var kön uppe i cirka 150 patienter, vilket var en ohållbar situation. – Så nu går jobben till Spanien, på Försäkringskassans bekostnad. Det är rena snurren, menar Erik Gyllstedt.

Inget har ändrat sig sedan dess.

Annonser

efterhandsstöd från försäkringskassan – ett fall beskrivs

Av olika anledningar kan det ibland vara bättre att göra operationen och sedan söka stöd i efterhand hos försäkringskassan. En anledning kan vara att man inte orkar vänta dom 90 dagarna som gäller för vårdgarantin, som i sin tur gör det lättare att få förhandstillstånd av fk. För Sam’s del på pectusforumet, fick hon ett brev hem i brevlådan två veckor innan att hon skulle infinna sig för operation, men eftersom hon bokat en semester som hon gärna ville åka på, tackade hon nej. Om jag fattade saken rätt, fick hon ingen ny tid, eller ett intyg av ansvarig läkare som gav henne möjlighet att söka förhandstillstånd för operation utomlands.
Problemet är ju naturligtvis att man måste ligga ute med ca 6.000-10.000€ (beroende på svårhetsgraden av operationen), eller vid uttag av skenan ca 4.500€, vilket ju är en del. Kostnaden räknas efter DRG-tabellen, fråga alltid kirurgen som ska utföra arbetet vad räkningen kommer ligga på! Jag kan tyvärr inte ta ansvar över om dessa uppgifter stämmer i dagsläget…
Vidare finns det ingen garanti på att man faktiskt får efterhandsstöd! Därför är rådet att höra av dig till fk Visby om du funderar på att söka efterhandsstöd för operation utomlands, ring fk så kopplar dom vidare dig, eller tfn 0771-524524, val 5, 3 (övrigt).
Nedan har jag fått tillstånd att publicera ett mail från en mamma vars son valde att ta ut sin skena hos dr. Lützenberg. *Namnen är ändrade!
Hej Anna,
 
jag är Andreas* mamma och gjorde alla ansökningar till försäkringskassan. Vi fick inte beviljat ett förhandstillstånd, dvs resa och alla kostnader betalda eftersom Sahlgrenska sa att de kunde ta ut stången. Visserligen av en läkare som aldrig gjort detta innan – men enligt dem skulle detta vara helt ok!
 
Vi sökte dock ändå ett förhandstillstånd, då det går fortare att får pengarna i efterskott sen. Man får då endast kostnaderna för sjukhuset och operationen, då detta ändå skulle ha gjorts i Sverige. Detta innebär att du får ligga ute med ca 40 000:- i lite drygt en månad….
Ring Försäkringskassan Utland på Gotland. De var mycket trevliga och kunniga. Andreas är mycket nöjd med operationen och dr. L. var mycket kunnig och professionell.
 
Hör gärna av dig om du undrar något mer.
 
mvh Sonja*
—-

kostnader för operation utomlands

Sjukvården i en större del av hela världen följer ett kostnadssystem, DRG. I dom nordiska länderna följs nordDRG, som är anpassat efter dom nordiska kostnadsförhållanderna. Olika operationer och vårdinsatser har fått en prislapp, vilket gör det lättare för sjukhusen att budgetera. Nedan följer exempel från Tyskland.

Både Helioskliniken (prof. Schaarschmidt) och Charité (dr. Lützenberg) säger sig följa DRG, även vid behandling av patienter från utlandet. Hur kommer det sig då att prisskillnaden är så stor? Det frågar jag mig också.

Nuss-OP ohne CC (DRG E05C, bis 22 Tage KH):
2927,50 EUR x 2,013 = 5893,06 EUR

Nuss-OP mit CC (DRG E05A, bis 33 Tage KH):
2927,50 EUR x 3,393 = 9933,01 EUR

Den övre som betecknas DRG E055C gäller en vanlig Nuss-op, där sjukhusvård upp till 22 dagar är inräknat. =5.893,06€ ligger den räkningen på.
Den undre med beteckningen DRG E05A gäller en svårare Nuss-op, sjukhusvistelse upp till 33 dar är inräknat. =9.933,01€. Var gränsen för en svårare operation går, vet jag inte, men jag misstänker starkt att min var en (5 timmar). Ni som tänker betala i förväg bör fråga i förväg vad kostnaden kommer bli.

Ang. Helioskliniken: dom följer DRG, och borde ta ut priserna som ovan. Men eftersom dom är en privatklinik KAN dom sluta ett enskilt kontrakt med patienten och därmed sätta ett fast pris, betoning på KAN.

Varför svenska försäkringskassan inte vet om detta är för mig ett mysterium. Jag ringde för ett litet tag sen och ville påpeka och fråga om detta, pratade med fem olika personer och alla var lika ointresserade av det jag hade att säga.

Vill tillägga en sak: dr. Lützenberg är överläkare. Prof. Schaarschmidt är chefsläkare. Vid en behandling av chefsläkare KAN en summa på upp till ca 2.000€ tillkomma. Om vi utgår ifrån en svår nussoperation på 9.933,01+2.000= avrundat blir det 12.000€. Om Helioskliniken tar 25.000€ innebär detta att svenska landstingen betalar 13.000€ för mycket, vid en vanlig nuss-op är skillnaden så stor som 17.000€. Inte lite pengar alltså. I Sverige får patienter kämpa för att få en nuss-operation, på hemmaplan eller utomlands, medans försäkringskassan helt blint godtar räkningar från Helioskliniken som inte behöver vara så stora. Helios gör inget fel, dom har rätt att förhandla fram ett annat pris än DRG-tabellens, men patienten och dess försäkringskassa behöver inte skriva på ett enskilt kontrakt!

Här är länken till Helios hemsida, där man tydligt kan läsa att dom följer DRG.
http://www.helios-healthcare.com/good-to-know/3-price-payment.html

Jag har läst mig till dessa uppgifter, det kan hända att jag är ute och cyklar. Det var därför jag ville prata med försäkringskassan om detta, för att få det bekräftat eller ej, men jag fick intrycket av att ingen ville ta i det med tång… ska författa ett mail och skicka iväg, i förhoppning att den här frågan löser sig.

Kan tillägga att man som svensk inte behöver betala kostnaden för operation utomlands om man har intyget ”S2” från försäkringskassan, som intygar sjukhuset utomlands att dom tar över kostnaderna. Läs mer under Opereras utomlands – hur går jag tillväga?

förhandstillstånd hos försäkringskassan

Har gått igenom gamla inlägg och uppdaterat lite, eftersom jag numera fattar galoppen lite mer än då jag skrev vissa saker… 😉

Under länken operation utomlands – hur går jag tillväga? sammanfattas tillvägagångssättet hur du gör en ansökan. Om du har frågor, ring försäkringskassan.

Ansökningsblanketten du ska fylla i heter ”FK 5421”, där står även det dom vill veta av dig. Läs igenom den noga, och börja samla det dom behöver för att kunna ta ett beslut.

Länk till Försäkringskassan

opereras utomlands, hur går jag tillväga?

Börja med att gå till din husläkare och be om en remiss till en Thoraxklinik i Sverige som utför NUSS-operationer. Om din husläkare inte förstår eller vet något, gå till en, som kan sitt jobb. Om det inte finns någon annan läkare på din ort, printa ut lite information om trattbröst och ett par bilder för att visa vid läkarbesöket, vissa läkare har tyvärr ingen aning om vad trattbröst innebär, och att det finns en operation. (läs mitt inlägg ”läkarens blinda fläck”). Du bör få en remiss och tid hos thoraxläkaren som opererar Nuss inom 90 dagar, om inte har dom inte uppfyllt vårdgarantin. Ring och ligg på är mitt tips, då går det snabbare och man ”försvinner” inte.

Thoraxkliniken undersöker ditt PE. Bland annat röntgen och/eller CT eller MRT-röntgen (dermatologi) görs, som fastställer ditt Haller-index. Ett lungfunktionstest kanske görs. Om det visar sig att du har ett tillräckligt utpräglat PE för att opereras, kan du be Thoraxkliniken skriva upp dig på väntelistan för Nuss-operation. Om kliniken inte kan operera dig inom 90 dagar, kan du ansöka hos försäkringskassan om operation utomlands (inom ett EU-land). Blankett.

När du hamnat på väntelistan, ta då kontakt med läkaren du vill ska utföra operationen i utlandet. 

 • Maila din CT/MRT-röntgen,
 • ett par bilder på din överkropp, som tydligt visar din grop i bröstkorgen, och bröstkorgen i helhet. (se inlägget ”foton för ansökan om operation”)
 • Beskriv om du har fysiska problem som du tror har med ditt trattbröst att göra. Dom psykiska kan du ju ta upp, men dom är i det här fallet inte viktiga, eftersom du redan står på en svensk väntelista och därmed redan är ”godkänd” för operation.
 • Du måste ange ungefär när du vill bli opererad, eftersom detta ska stå med i förhandsansökan. Datumet är inte exakt, utan en riktlinje. Var realistisk, minst ett par månader fram i tiden är rimligt, försäkringskassan måste kunna hantera din ansökan, och din läkare i utlandet måste kunna planera in dig i sitt operationsschema.
 • Meddela ditt personnummer och adress, så du kan få din utvärdering skickad till dig, som du bifogar i din förhandsansökan. Vet inte om försäkringskassan godtar ett utskrivet mail, vet bara att dr. Lützenberg skickar det per post så hans namnunderskrift finns med. I hans utvärdering finns en diagnos gjord efter din CT/MRT-röntgen, bilder och din berättelse. En operationsplan finns också med. Om du söker vård hos en annan läkare, be dom skicka med diagnos och operations-plan.
 • Ladda ner eller skicka efter ansökningsblankett ”FK 5421” från försäkringskassan, detta är din förhandsansökningsblankett.
 • Fyll i, och skicka med dom papper du fått från din läkare. Nu är det bara att vänta och hoppas på intyget ”S2”, som ger dig grönt kort för operation i utlandet.

När du fått positivt besked om förhandstillstånd från försäkringskassan (”S2”), hör då av dig till din läkare i utlandet och bestäm en operationstid. Sen är det bara att boka flyg, tåg eller någon som kör (dig hem iaf)! Om du opereras i Tyskland, kan jag rekommendera flyget, snabbt och ganska smidigt. Om du vill att en anhörig/vän följer med, boka ett hotell eller hostel hon/han kan bo på. Ibland finns rum att hyra i anslutning till sjukhuset, fråga. Ingen kan ju i förhand veta exakt när du kan få komma hem, därför är det förmodligen bäst att boka hemresan från sjukhuset.

Man kan ansöka hos fk om ersättning för resa och uppehälle för dig och en medföljande (Art. 26. C. 8 i förordning 987/2009). Ring din försäkringskassa innan om detta!

Thoraxkliniker som utför NUSS i Sverige:

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, dr. Ali Belboul.

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, dr. Per Bergman. Mail: per.bergman@karolinska.se

Universitetssjukhuset i Lund, dr. Erik Gyllstedt. Mail: erik.gyllstedt@med.lu.se

Universitetssjukhuset i Örebro. överläkare Fernandes Oswaldo. Mail: oswaldo.fernandes@orebroll.se.

Linköpings Universitetssjukhus. dr. Ingemar Vanhanen. Mail: ingemar.vanhanen@lio.se.

Norrlands Universitetssjukhus Dr Fredrik Holmner tillsammans med dr. Grenholm. Dom har hand om patienter från Härnösand och uppåt landet. Mail: ffredrik.holmner@vll.se.

Ibland ändras länkarna, om det visar sig att en adress inte stämmer längre, vore jag tacksam om ni skrev en kommentar nedan, så ändrar jag till rätt länk. Tack på förhand!