stabilisator av metall eller upplösbar fibertråd bäst?

En studie har gjorts med patienter som genomgått NUSS-operationer, där en del av dom fått stabilisatorer av metall, resten fick sina skenor fastsatta med upplösbar fibertråd.

När skenorna opererades bort kunde ingen skillnad fastställas mellan dom olika patientgrupperna metall eller fibertråd, när det gäller postoperativ smärta eller komplikationer. 

Däremot förekommer det ofta att metallstabilisatorerna mer eller mindre växer in i muskel- och benvävnad, vilket gör att det blir svårare att operera ut skenorna.

Vid fibertrådstekniken blev snitten mindre och operationstiden betydligt kortare.

Removal of pectus bar fixed with absorbable vs metallic stabilizers (2011)

En del patienter kan få problem med metallstabilisatorn, som orsakar smärta, den skaver. I värsta fall opereras stabilisatorn ut, men först efter det att skenan har växt in i kroppsvävnaden, vilket den har gjort fram till senast 10. veckan efter NUSS-operationen.

Skenor kan flippa både vid metall- och fiberstabilisatorer. Inget visar på att den ena tekniken är bättre än den andra. Självklart finns det två olika meningar om detta… Kirurgens skicklighet är viktig, men även den bäste kan ha patienter där skenan flippar. Dom första 8-10 veckorna innan kroppen har byggt in skenorna i vävnad, gäller det för patienten att inte utsätta bröstkorgen för vridningar, böjningar, slag eller för häftiga rörelser.

I den ursprungliga NUSS-metoden användes metallstabilisatorer, så det hänger kvar förmodar jag. Tycker personligen att dom borde se över situationen och uppgradera sig till fibertråd, det är en ny teknik som kirurgerna måste lära sig att behärska, men jag tror att patienterna liksom sjukvården profiterar från det. Fibertråd har används i över 5 år vid trattbröstoperationer med NUSS-metoden. Men detta är min egna uppfattning, läs gärna inläggen på pectusinfo.com/board om olika erfarenheter med eller utan stabilisatorer.

I Sverige används enbart metallstabilisatiorer vid trattbröstoperationer, kanske en mix med fibertråd, men dom utelämnar aldrig stabilisatorn av metall. Uppdatera mig om jag missat något… I Danmark har experiment utförts med fibertråd, men om man kollar på röntgenbilder från det danska forumet, verkar dr. Pilegaard fortsätta att använda metallstabilisatorer. Enligt experimentet hade fibertråden brustit innan 6 veckor på 3,5% av patientgruppen. Han tyckte kanske att fibertråd därför var mer riskabelt att använda? Hursomhelst verkar han inte ha klarat av att använda fibertråd på bästa sätt eftresom så många brast. Läs utvärderingen här.

I Tyskland används båda, men i Berlin används bara fibertråd, vid undantagsfall stabilisator. USA verkar använda båda teknikerna. Men detta är något som varje patient får fråga sin kirurg, uppgifterna kan ändras och operationerna kan kräva individuella lösningar, vi ser ju inte likadana ut…

Annonser

ingen transparens

Jag ville ha den information bekräftad idag, som jag från ett par olika håll har hört talas om ang. dr. Schaarschmidt. Eftersom jag är sjukförsäkrad i Tyskland, ringde jag min försäkringskassa här och frågade vilken källa jag kunde vända mig till. Fick upplysningen om att det inte finns någon transparens inom sjukvården här i Tyskland, där man kan få reda på t.ex. hur många infektioner som inträffat, vilka infektioner, eller om dödsfall finns registrerade knutna till en viss sorts operation och läkare.

Alla operationer innebär en risk, det måste man vara klar över. 25% av alla Marfan syndrom-patienter har PE (pectus excavatum, dvs trattbröst), vilket innebär en förmodligen än större risk vid operation, så vitt jag kan förstå. Kärlväggarna hos aortan t.ex. kan vara försvagad. Läs mer under min rubrik Marfans syndrom.

 Att hitta en läkare som kan hantera en livshotande blödning (som kan hända den bästa läkaren) och samtidigt är erfaren inom nuss-operationer, kan vara svårt. När jag valde mellan dr. Schaarschmidt och dr. Lützenberg var det egentligen det främsta kriteriet säkerhet, ifall att hjärta eller lungor skadas. Dr. Schaarschmidt är plastik-allmänkirurg med över 1000 nuss-operationer i bagaget. Dr. Lützenberg har drygt 170 nuss-operationer bakom sig, men är hjärt-kärl och thoraxkirurg, specialist på lungmetastaser, och har naturligtvis otaliga hjärt, kärl och lungoperationer i sitt bagage. Dessutom gör ha snyggare, bättre placerade ärr….