CT-röntgen eller Dermatologi

Idag gjorde jag en rönten av bröstkorgen i 3D, den visar allt, från alla vinklar. Bilderna visar upp kroppsdelen som skivor, från sidorna och uppifrån. På ett par sekunder!

Vad du ser på bilden är en genomskärning uppifrån, någonstans mitt på brösten. Till vänster i bild ligger silikonkudden ovanför revbenen, hjärtat är helt förskjutet till vänster (höger i bild…). När jag ser hur assumetriskt allt är, undrar jag om det över huvud taget finns en chans att få ett ok resultat… Jag försöker tänka positivt, har vidarebefodrat frågan till dr. Lützenberg, får se hur hans reaktion blir…

Datortomografi

Datortomografi av Thorax.

För övrigt fick jag min gamla journal från Sahlgrenska, där jag opererades 1989. En silikonprotes på 275 cc (förmodligen ml) opererades in. I journalen läste jag att Anna Elander, kirurg och numera överläkare och verksamhetschef för plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska i Göteborg, inte var helt nöjd ett par månader efteråt… inget dom vidarebefodrade till mig… Men jag måste säga till hennes försvar, att hon gjorde så gott hon kunde, förstår inte hur hon hade kunnat få till ett bättre resultat med silikon.

Jag läste i journalen att dom tänkt lägga in ett ”expanderprotesinlägg”. Som tur var blev det inte så. Expanderprotes: Protesens hölje är av silikonmaterial och den har en kärna av silikongel. Protesen har ett utrymme som kan vidgas med koksaltlösning. Den kan liknas vid en uppbåsbar ballong där påfyllnadsdosan/ventilen är placerad strax under huden och har en förbindelse via en tunn slang till själva protesen. Påfyllnadsdosan läggs på plats under operationen och kan lätt kännas under huden. Under operationen fylls protesen bara till en del. Efter operationen fyller bröstsjuksköterskan på mer koksaltlösning i protesen, genom att sticka med en tunn injektionsnål i påfyllnadsdosan. Genom att protesen vidgas vid varje påfyllnad töjs huden på bröstet ut. Påfyllningarna brukar göras varje eller varannan vecka och det tar 1-3 månader innan det är färdigt. Då har man fyllt till önskad storlek och därefter överfyllt protesen något, för att töja ut huden ytterligare. Denna överfyllnad lämnas kvar ca 2 månader varefter vätskan sugs ut igen. Dosan avlägsnas sedan i lokalbedövning på kirurgmottagningen.

Vidare står det i journalen ” Vi får beställa en 700 ml protes…”… väldigt optimistiskt (fick 275 cc/ml)…

Nu har jag bara ett test kvar, nästa vecka, spiroergometritestet. Det är ett s.k. belastningstest av lungorna, där jag kommer cykla med en mask över mun och näsa. Tidigare i veckan gjordes ett lungfunktionstest, som läkaren (inte dr. Lützenberg) tyckte var topp… jag gör yoga och joggar då och då, så mina lungor är i god vigör, trots litet rum. Jag hoppas bara att försäkringskassan här i Tyskland kommer godkänna min ansökan om en operation. Skulle vara typiskt om dom inte gör det, kanske får jag lida för att jag tar hand om mig… men å andra sidan, så som min bröstkorg ser ut, måste den vara tillräckligt övertygande för att bevilja operation…

Har bestämt en ungefär tidpunkt för op nu, början av februari. Den tristaste månaden på året kan alltså gå till ett gott ändamål!

Annonser

Haller-index

Idag fick jag dr. Lützenbergs första diagnos hemskickad på posten, och mitt Haller-index är över 8. Jag citerar Wikipedia: ”A normal Haller index should be about 2.5. Chest wall deformities such as pectus excavatum can cause the sternum to invert, thus increasing the index, which can reach 3.25 or even as high as 5.5″ 

Mitt minimala avstånd, skriver dr. Lützenberg, mellan bakre kanten av bröstkorgen till ryggradens kant, är 1,5 cm. 

Tillägg 19/11/2010: denna mätning gjorde han från en vanlig röntgenbild. Han uppmätte då hallerindex 17 (!). Vid CT-scannen visade det sig att det var över 8, vilket verkar mer tillförlitligt.